VALKUILEN UIT DE PRAKTIJK

  • Klanten

Elke integratie roept reacties op bij uw klanten. Deze zijn afhankelijk van wat precies de meerwaarde is van de gecombineerde propositie voor uw klanten. Mogelijk wint u er nieuwe klanten door. Er zullen ook zeker klanten overstappen naar andere leveranciers. KPN heeft in het jaar na overname van GetronicsPinkRoccade aangekondigd het bedrijfsonderdeel Business Application Services te zullen doorverkopen. Klanten met combinatiecontracten werden hierdoor gedwongen maatregelen te treffen. Hoeveel business verdwijnt door de integratie? U doet er goed aan om de impact van uw integratie op uw klanten zorgvuldig te doordenken en van een aparte aanpak te voorzien.

 

  • Mensen

Fusies hebben altijd invloed op uw medewerkers. Niet elke fusie of overname zal leiden tot een maximale integratie, maar weinig integraties zijn bedoeld om de status quo in tact te laten. Voor sommigen is de integratie een kans om zich te ontwikkelen. Anderen hebben het gevoel dat het ze overkomt. Welk effect heeft de integratie op motivatie, kwaliteit van de dienstverlening, doorlooptijd van de integratie etc? In de consolidatiegolf van advies- en IT-organisaties zijn in de loop van het integratieproces tot over 50% van de overgenomen mensen vertrokken. Weten we wie onze beste mensen zijn en hoe wij hen aan de nieuwe organisatie kunnen binden?

 

  • Informatietechnologie

Het integreren van informatiesystemen en technologieën wordt in veel integratieprogramma's opgevoerd als besparing. Dat potentieel is er ook wel, alleen de kosten en benodigde inspanningen worden vaak onderschat. Evenals de risico's en de impact van het integreren van systemen op de dagelijkse bedrijfsvoering. In informatiesystemen zitten werkwijzen en kennis opgesloten, waar je je pas weer bewust van wordt zodra je die verliest. Tenslotte wordt de integrerende waarde van informatietechnologie onvoldoende benut. Het integreren van IT vereist zeer zorgvuldige afwegingen en ervaren management.