HET INTEGRATIEPROCES

De deal is gesloten, de champagne is op, de persconferentie achter de rug: gefeliciteerd, u bent gefuseerd! En dan begint het werk van integratiemanagement.

In grote lijnen doorloopt een integratieproces de volgende fasen:

 • Vaststellen van de doelstellingen. De doelstellingen voor integraties worden grotendeels in de deal- of strategiefase bepaald. Uit onderzoek blijkt echter dat tot aan 85% van de grote fusies en overnames niet de beoogde waarde realiseert. Fusievoordelen worden overschat en het proces dat nodig is om deze voordelen te realiseren, wordt onderschat. Bij elk integratieproces is het dus belangrijk om specifieke en realiseerbare doelstellingen op te stellen.
 • Integratieplanning. Het maken van plannen voor een integratie is complex. F/ACT MANAGEMENT heeft goede ervaringen met een overall programmaplan voor samenhang en regie, in combinatie met inhoudelijke integratieplannen per werkstroom. Deze plannen omvatten:
  • Inhoud: op welke wijze worden de overall doelstellingen ingevuld in de functionele onderdelen van de organisatie?
  • Financiën: welke synergie is realiseerbaar (pas op voor dubbeltellingen en blinde vlekken) en waar ligt deze, wat zijn de kosten van de integratie, op welke wijze financieren wij de integratieactiviteiten?
  • Tijd: wanneer doen we wat en bereiken we mijlpalen, hoe ver kunnen we komen in het kritische eerste jaar?
  • Bemensing: welke managers en professionals betrekken we bij de integratie, wie willen we behouden en ontwikkelen voor de nieuwe organisatie?
  • Samenhang: hoe zijn de verschillende werkstromen van elkaar afhankelijk?
  • Risico's: wat zijn de kritische risico's en hoe gaan we met deze risico's om
  • Monitoring: op welke wijzen gaan we voortgang en het realiseren van de doelstellingen monitoren, op welke wijze integreren we dit in de reguliere control?
 • Inrichten tijdelijke integratie-programmaorganisatie. U zult vroeg in het integratieproces willen nadenken over de bemensing van de tijdelijke programmaorganisatie. Welke managers en professionals selecteert u en welk perspectief biedt u deze mensen. Een ervaring als deze is een grote stap in een carrière en past uitstekend in een management development programma.
 • Vaststellen van de integratieplannen en medezeggenschap. Dit kan nog een hele klus zijn, vanwege de hoeveelheid informatie die wordt geproduceerd en de impact van de plannen. Tevens is het zaak om de medezeggenschap zorgvuldig te doorlopen om de steun te verwerven voor de integratieplannen bij de vertegenwoordiging van uw medewerkers.
 • Uitvoering van de integratieplannen. Uitvoering van de integratieplannen ligt zoveel mogelijk bij uw eigen managers en professionals.
 • Monitoring, evaluatie en bijstellen van de integratieplannen. Met monitoring, tussentijdse audits en reviews volgt u de voortgang van de integratie. In de praktijk leiden goede evaluaties tot tussentijdse bijstellingen. Dit kan op individuele projecten, op het integratieprogramma als geheel en op de invlechting van de integratie in de reguliere bedrijfsvoering.
 • Formele afronding. Wij adviseren altijd om het integratieproces formeel en duidelijk zichtbaar af te ronden. Inclusief ontbinding van de tijdelijke programmaorganisatie en eventuele benoemingen van de mensen die tijdelijke rollen hebben vervuld.