MULTIDISCIPLINAIR MANAGEMENT

Organisaties verbeteren vergt specifieke combinaties van inhoud, werken met groepen en individuele mensen. Problemen ontstaan bij eenzijdige concentraties op een van deze elementen. Juist het balanceren van alledrie levert duurzame strategische waardecreatie. Dat is multidisciplinair management.

F/ACT MANAGEMENT past multidisciplinair management toe in interim management. Interim management voor bijzondere resultaten en als er behoefte is aan tijdelijke invulling. Bijzondere varianten van multidisciplinair management zijn transformaties van afdelingen, organisatieonderdelen of gehele organisaties. Of organisatieveranderingen als gevolg van het invoeren van informatiesystemen. En integraties van afdelingen of organisaties, bijvoorbeeld als gevolg van fusie of overname, uit strategische overwegingen of eenvoudig om kosten te verlagen. Ook advies en coaching wordt door F/ACT MANAGEMENT ingevuld vanuit het perspectief van multidisciplinair management en strategische waardecreatie.