F/ACT MANAGEMENT VAN WOUTER HAASLOOP WERNER

F/ACT spreek je uit als 'ef-fect', met nadruk op doen. F/ACT MANAGEMENT specialiseert in het verbeteren van organisaties. Het doel van management is effect. In cijfermatig meetbare resultaten en in kwaliteit van dienstverlening, samenwerking en innoverend vermogen.
F/ACT MANAGEMENT is de managementpraktijk van Wouter Haasloop Werner.

Haasloop Werner heeft bijzondere ervaring in situaties met een hoge mate van onzekerheid in organisatie en markt. Deze ervaring is bij uitstek geschikt voor reorganisaties, integraties, fusies en overnames, allianties, ontvlechtingen, innovaties (o.a. e-commerce), turn around situaties en crisismanagement. Adviesopdrachten en coaching worden door F/ACT MANAGEMENT ook ingevuld vanuit het perspectief van strategierealisatie en management.

 

MISSIE

De missie van F/ACT MANAGEMENT is om organisaties slimmer te laten werken door het mobiliseren van mensen, markt en technologie.

Lees meer: